Zdroj: http://zstgm7.tyger.cz/index.php?a=brusleni-7.trida24.2.2015/divadelni-festival-2017  •  Vydáno: 5.5.2017 12:17  •  Autor: Mgr. Klára Soukupová

Divadelní festival 2017

Divadelní festival 2017

Divadelní festival 2017

     Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se na naší škole opět uskutečnil divadelní festival.

     Akce má na naší škole již dlouholetou čtrnáctiletou tradici, letos se však oblékla do novějšího kabátku – zejména díky velké angažovanosti rodičů ze spolku Dolní Holešovice, kteří velmi pomohli s organicací. Jmenovitě bych chtěla poděkovat paní Kláře Cibulkové, která zatraktivnila celou akci svým moderováním.

     Festival je určený pro divadelní soubory dětí a -náctiletých a měli jsme tak krásnou možnost vidět soubory školek, škol i děti vedené na ZUŠ či DDS Tyjátr.

     Porota, v níž zasedli naši pedagogové, paní Dita Výborová za Městskou část Praha 7 a jako překvapení herec pan Jaroslav Šmíd, která jednotlivé výkony hodnotila, tak stála před opravdu těžkým úkolem. Všech dvanáct představení totiž bylo opravdu krásných a vybrat tři nejhezčí se ukázalo jako tvrdý oříšek. S další cenou pak pomohli samotní diváci, a i když se každý nemohl umístit na prvních třech místech, všichi odcházeli plni krásných zážitků a s diplomem a sladkým perníčkem...

     Všem rodičům, pedagogům a také našim deváťákům, kteří pomohli akci zajistit, ještě jednou děkuji a těším se zase za rok na stejně povedeném setkání.

Mgr. Klára Soukupová