Logo školy

 


 

www.jaknaskoly.cz www.jaknaskoly.cz - Vzdělávací portál MČ Prahy 7

 

OPPA    Informace k projektu: ,,Ne, mami, ne!" najdete v rubrice ,,Prevence sociálně patologických jevů"
 
 
 
rodice vitani
 

 

https://www.facebook.com/dolniholesovice 
Dolní Holešovice z.s. - Školní hřiště pro veřejnost


 

http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017 
Adoptuj svůj tým


Základní informace

Adresa školy:Škola TGM7

Základní škola T.G. Masaryka Praha 7

Ortenovo náměstí 34
Praha 7, 170 00

tel.: +420 266 710262
email: zs_tgm@centrum.cz
účet školy: 51-2488450257/0100

Dopravní spojení:

Ze stanice metra Nádraží Holešovice tramvají č. 12, 24 jednu zastávku směrem na zastávku Ortenovo náměstí.
Ze stanice metra Vltavská tramvají č. 14 čtyři zastávky směrem na zastávku Ortenovo náměstí.
Ze stanice metra Palmovka tramvají č. 12 čtyři zastávky směrem na zastávku Ortenovo náměstí.

Historie školy:


ZŠ T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

 

 

Jako škola otevřená, komunikativní a svou velikostí spíše rodinná (max. dvě třídy v jednom ročníku) jsme se rozhodli od září 2016, počínaje 1. ročníkem, využívat vzdělávací program

Step by step – Začít spolu (viz zvláštní info)

 

Od r. 2013 provozujeme přípravnou třídu pro předškoláky.

 

Naše škola nabízí výuku angličtiny od 1. třídy, němčinu od 7. třídy. V rámci zvýšování kvality výuky je již od 2. ročníku v rámci školního vzdělávacího plánu posilována výuka češtiny a matematiky. Ve škole máme anglickou družinu, kde děti jednou týdně dorozumívají celé odpoledne pouze anglicky. Provozujeme velké množství zájmových kroužků (sportovní, jazykové, ručních prací, keramiky, taneční, hudební, počítačové), výchovu ke zdraví máme jako samostatný předmět. Jsme škola příležitostí – každý žák má k něčemu vlohy a může je zde uplatnit. Je zde stabilizovaný a kvalitní sbor pedagogů, kteří jsou připraveni s vámi kdykoli komunikovat v téměř rodinném prostředí školy. V září 2013 bylo na naší škole zahájeno on-line doučování v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika. Nabízíme ho vzhledem k časové náročnosti pouze pro vybrané žáky školy, přednost mají žáci s SPU (integrovaní žáci). Doučování probíhá v prostředí Skype v předmětech Čj,Aj,M. Každoročně pořádáme přednášky z oblasti prevence sociálně-patologických jevů, z oblasti bezpečnosti silničního provozu, zdravé výživy. Žáci na 1. i 2. stupni jezdí na školu v přírodě, na druhém stupni na lyžařský kurz. Každý člen pedagogického sboru má svoji služební e-mailovou adresu (viz webové stránky školy), na které ho můžete kdykoli kontaktovat. Kromě mnoha menších akcí (účast na mnoha sportovních soutěžích, exkurze, výstavy, návštěvy divadla, cyklistické výlety, sponzorování zvířete v ZOO, sbírky na charitativní akce, třídění odpadu) pořádáme každoročně v aule školy Vánoční trhy, koncem zimy karneval- masopust, ke konci školního roku slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku a naší novou akci (odr. 2013) Pochod TGM, kdy se žáci, rodiče, učitelé vydají do Stromovky a podél Vltavy na trasy v délce 6-12 km. V r. 2013 jsme získali grant a vybudovali přírodní učebnu, kterou mohou žáci využívat v případě příznivého počasí. Z dlouhodobých projektů probíhá projekt zdravé výživy Zdravá škola, kdy si sami žáci připravují zdravé svačinky, absolvují přednášky o zdravé výživě a hodnotí své stravovací návyky s MuDr. Cajthamlovou. V r. 2013 jsme tento projekt rozšířili o kontrolní vyšetření žáků z hlediska pohybového aparátu a držení těla. Ve škole je keramická pec, vybavené školní dílny, dvě tělocvičny s novým povrchem, velké hřiště, divadelní sál (aula), učebna s modernizovanými počítači, wi-fi připojení na web, jídelna po rekonstrukci z r. 2004 (výběr ze dvou chodů, jídelníček je na webových stránkách školy), nové sociální zařízení, nové tabule ve všech třídách, samostatná školní družina denně od 6.30 do 17.30 hod. Díky MČ Praha 7 jsme získali 3 interaktivní tabule a škola vybavila každého učitele notebookem, což velmi přispělo k modernizaci výuky. Před několika lety byla v celé školní budově instalována nová okna, v r. 2010 byla škola vybavena ekologickým topným systémem. V aule školy má sídlo Kühnův dětský sbor, který tyto prostory využívá ve večerních hodinách. Každý žák zde najde, kromě kvalitního základního vzdělaní, uplatnění v široké škále aktivit a porozumění. Přijďte kdykoli po telefonické domluvě!

 

www.zstgm7.tyger.cz

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz