Logo školy

 


 

www.jaknaskoly.cz www.jaknaskoly.cz - Vzdělávací portál MČ Prahy 7

 

OPPA    Informace k projektu: ,,Ne, mami, ne!" najdete v rubrice ,,Prevence sociálně patologických jevů"
 
 
 
rodice vitani
 

 

https://www.facebook.com/dolniholesovice 
Dolní Holešovice z.s. - Školní hřiště pro veřejnost


 

http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017 
Adoptuj svůj tým


Vybavení

Učebny - prostory

Ve škole jsou kmenové učebny, které byly v r. 2011 vybaveny novými keramickými tabulemi (na křídu - zároveň jsou i magnetické), učebny 2. stupně byly vybaveny LCD televizorem a DVD přehrávačem. Dále zde je odborná učebna přírodopisu, učebna fyziky i chemická učebna, učebna informatiky, dvě učebny s interaktivní tabulí, promítací učebna s dataprojektorem a velkou projekční plochou, učebna keramiky resp. keramická dílna s keramickou pecí, vybavená školní dílna, cvičná školní kuchyň. Školní družina disponuje učebnami umístěnými v přízemí školy. Ve škole jsou dále dvě tělocvičny, aula s pódiem a hledištěm pro 250 diváků a školní jídelna - tyto posledně jmenované prostory byly v r. 2003-4 zrenovovány.

Interaktivní tabule

Interaktivní tabule koncentruje pozornost žáků a výuka je názornější a efektivnější. Jakožto digitální medium má neuvěřitelné množství možností rozvoje žáka. A je navíc natolik přirozeně a intuitivně ovladatelná, že umožní učiteli ten nejpřirozenější přechod od tabule křídové do prostředí digitálního média.

Učitel má navíc možnost ovládat prezentaci přímo z projekční plochy, což dětem usnadňuje sledování jednotlivých kroků výkladu a zvyšuje názornost. Rukou se ovládá, popisovači se píše. Je velmi motivující oživit vystoupení poznámkami ručně psanými přímo do promítaného obrazu. Interaktivní tabule kombinuje výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po připojení počítače se na ploše zcela reálně zobrazí obrazovka počítače. Rukou, ukazovátkem či tužkou můžete ovládat počítač, vyhledávat a zobrazovat informace z Internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat přímo z plochy tabule. Na tabuli je možno také psát stíratelnými fixy jako na běžnou bílou tabuli, s tím rozdílem, že napsaný text se uloží přímo do počítače.

Škola disponuje třemi  interaktivními tabulemi, které obdržela v období 2012- 14 od zřizovatele. Jsou umístěny v samostatných učebnách, tak aby všichni žáci 1. i 2. stupně mohli dle rozvrhu tabule užívat. Současně škola ze svých zdrojů pořídila pracovní notebooky pro všechny vyučující. 

Učebna ICT

Od roku 2012 škola systematicky modernizuje počítačovou učebnu. Učebna je vybavena 20 počítači a řídícím střediskem, z něhož může učitel kontrolovat všechny stanice žáků, nebo jim vzdáleně pomoci. Dále učebna obsahuje dataprojektor a tiskové a kopirovací centrum. Všechny prvky jsou síťově propojené. Nové počítače byly pořízeny v r. 2012.

Tělocvičny

Škola disponuje dvěmi velkými tělocvičnami a jednou malou. Tělocvičny mají od r. 2003 nový umělý povrch. Malá  tělocvična je vlastně učebna bez nábytku vybavená celoplošně  cvičebním kobercem. 

Školní hřiště

V prostorách za školní budovou je velké hřiště, které bylo také v r. 2003 pokryto novým víceúčelovým povrchem. Je zde možno hrát fotbal, basket, házenou apod. Vedle hřiště je antukový kurt. Od r. 2010 existuje projekt výstavby sportovní haly právě na území hřiště. Součástí projektu je i vytvoření sportovních tříd zaměřených na floorball příp. tenis. Projekt je zatím zpracován pouze na papíře, termín realizace je neznámý.

Stolní tenis

Škola disponuje 2 zánovními stoly. Jeden je využíván žáky 2. stupně o hlavní přestávce, oba stoly se využívají při školních turnajích v rámci různých sportovních akcí.

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz