Logo školy

Začít spolu (Step by step)

STEP BY STEP – ZAČÍT SPOLU

V ZŠ T.G. MASARYKA

 

Vážení rodiče především budoucích školáků,

 

ZŠ T.G. Masaryka Praha 7 zavádí od školního roku 2016/17, počínaje 1. ročníkem, studijní program Step by step – Začít spolu. Jedná se o mezinárodní systém pro 1. stupeň ZŠ, který vznikl v 90. letech 20.stol., je používán ve více než 30 zemích vč. ČR, kde je zastoupen společností Step by step ČR, o.p.s. Žák je zde pojímán jako partner učitele, učitel je jeho průvodce vzděláním. Děti ve třídě pracují společně či ve skupinách dle daného tématu v centrech aktivit – jakýchsi studijních koutcích, které jsou zaměřené na čtení, či psaní, přírodní vědy, výtvarnou výchovu apod. Používá se množství různých pomůcek, školní pracovní den začíná i končí společným kruhem, kde se práce připravuje resp. hodnotí. Každý žák si shromažďuje portfolio svých prací, které dává obraz o již vykonaném díle a lze jej používat k opakování a kontrole. Ve třídě je kromě učitele ještě asistent, který pomáhá především při práci v centrech aktivit. Učitel i asistent žáky při řešení úkolů pozorují a usměrňují, snaží se je dovést k řešení problému, podporují je ve spolupráci, k vzájemné pomoci, v případě nutnosti poradí. Účast rodičů na činnosti školy i přímo výuce je velmi podporována, třídní schůzky neprobíhají hromadně, ale jako individiální konzultace za přítomnosti rodiče, učitele i žáka.

Mnoho detailních informací o vzdělávacím systému Začít spolu lze získat např. na webových stránkách www.sbscr.cz.

 

Naše škola již některé prvky systému Začít spolu používá v různých třídách prvního stupně, učitelé procházejí speciálními školeními. Program Začít spolu se nám velmi líbí, jako škola komunikativní a otevřená jej považujeme za moderní a účinný vzdělávací systém, který tou správnou cestou vede žáky ke splnění vzdělávacích cílů. Tyto cíle zůstávají stejné podle stávajícího Školního vzdělávacího programu, chceme pouze změnit či upravit cestu, která k nim vede. Tato cesta je dle našeho pohledu vzhledem k žákovi individuálnější, více podporuje samostatnost, schopnost řešení problémů, komunikaci, spolupráci. Program Začít spolu podporuje také kritické myšlení, které je pak základním pilířem při pokračování ve studiu na 2. stupni ZŠ.

 

V případě zájmu o schůzku či o studium v naší škole volejte, prosím, 603486923 nebo pište na: smid@zstgm7.cz                                                                                          Vedení ZŠTGM P7

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz