Logo školy

 


 

www.jaknaskoly.cz www.jaknaskoly.cz - Vzdělávací portál MČ Prahy 7

 

OPPA    Informace k projektu: ,,Ne, mami, ne!" najdete v rubrice ,,Prevence sociálně patologických jevů"
 
 
 
rodice vitani
 

 

https://www.facebook.com/dolniholesovice 
Dolní Holešovice z.s. - Školní hřiště pro veřejnost


 

http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017 
Adoptuj svůj tým


Školská rada

Školská rada Základní školy T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34,  byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele - MČ Praha 7 a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady na období září 2015 - srpen 2018

Zástupci rodičů:

Mgr. Klára Cibulková - předsedkyně rady

Ivana Visičová

Ing. Tomáš Zlatník

Zástupci učitelů:

Mgr. Olga Janouchová

Ing. Monika Hodaňová

Mgr. Miroslava Garbaczewski

Zástupci zřizovatele - MČ Praha 7:

Mgr. Ondřej Mirovský

Pavel Vyhnánek M.A.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš

 

  Školská rada 20.10.2016

  Školská rada ZŠ TGM 23.6.2016

 

 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz