Logo školy

 


 

www.jaknaskoly.cz www.jaknaskoly.cz - Vzdělávací portál MČ Prahy 7

 

OPPA    Informace k projektu: ,,Ne, mami, ne!" najdete v rubrice ,,Prevence sociálně patologických jevů"
 
 
 
rodice vitani
 

 

https://www.facebook.com/dolniholesovice 
Dolní Holešovice z.s. - Školní hřiště pro veřejnost


 

http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017 
Adoptuj svůj tým


Družina

Školní družina  má ve školním roce 2016/17 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy. Provozní doba je Po-Pá  6.30 - 17.30 hod. Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30 hod. V 7.40 hod. vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.  Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit. Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefonní spojení do ŠD : 733 721 277

 

 

 

 

 

 

 


Plánovaná činnost na měsíc září :

Seznamte se, prosím : komunikační kruhy, seznamovací a kontaktní hry      

Seznámení s bezpečným chováním ve ŠD a s režimem dne 

Tvoříme společně pravidla slušného chování

Vzpomínky na prázdniny - obrázek nebo příběh

Rádi sportujeme          

 

Plánováná činnost na měsíc říjen :

Barevný podzim začíná - výrobky z přírodních materiálů

Sáčkodrakiáda

Čistota půl zdraví

Pohybové a míčové hry, soutěže na hřišti        

 

Plánovaná činnost na měsíc listopad :

Písnička, náš kamarád

Podzimní tvoření

Malování na asfalt (výtvarná celodružinová soutěž)

Návštěva městské knihovny

Hry na hřišti

 

Plánovaná činnost na měsíc prosinec :

Výroba vánočních dárků

Mikulášská nadílka

Vánoční trhy

Vánoční besídky

Sportujeme za každého počasí

 

Plánovaná činnost na měsíc leden :

Nový rok je tady

Piškvorky - celodružinový turnaj

Jsme na sebe hodní?

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky

Hrajeme si na sněhu

 

Plánovaná činnost na měsíc únor :

Hry ve sněhu

Země - naše planeta

Společenské soutěže

Nejhezčí klaun - kresba

 

Plánovaná činnost na měsíc březen :

Kniha, náš kamarád

Člověče, nezlob se

Těšíme se na velikonoce a vyrábíme jarní dekorace

Sportovní hry na hřišti

 

Plánovaná činnost na měsíc duben :

Dopravní výchova, jezdíme bezpečně ( kolo, in-line brusle )

Výtvarná soutěž : můj dopravní prostředek

Netradiční sportovní discplíny na hřišti - dál, výš, rychleji

Čarodějnice

 

Plánovaná činnost na měsíc květen : 

Dárečky ke Dni matek

Všechno kvete - skupinové práce - různé kreativní techniky

Cvičíme a sportujeme na hřišti

 

Plánovaná činnost na měsíc červen :

Děti mají svátek - sportovní odpoledne a piknik

Na jaře je krásně aneb rozkvetlá louka ve školní družině

Míčové a pohybové hry

Úklid a loučení

Prázdniny bez úrazů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                    

 


 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz