Logo školy

Přípravné třídy

Naše škola nadále organizuje kurz pro předškoláky, který začíná vždy po zápisu do 1. ročníků, probíhá pro zájemce 1 krát týdně 1 hodinu od dubna do května a slouží k obeznámení dětí s prostředím školy, s učitelkou, s budoucím kolektivem a  k přípravě na školu převážně formou hry (viz záložka Kurz pro předškoláky)

 

 

Přípravný ročník, který naše škola otevřela poprvé v září 2013, je forma vzdělávání uvedená ve Školském zákoně (zák.č.561/2004 Sb.) a jedná se o pravidelnou, denní docházku do školy vždy na 4 vyučovací hodiny denně po dobu celého školního roku s možností využití školní družiny i školní jídelny. Přípravný ročník je bezplatný a slouží rodičům a dětem, kteří např. mají odklad povinné školní docházky, ale zároveň si myslí, že mateřská škola je již "málo". Žáci přípravné třídy mají svoji učitelku, připravují se opět převážně zábavnou formou na 1.ročník ZŠ, nejsou známkováni, pouze hodnoceni na konci školního roku. V přípravné třídě může být minimálně 10 a maximálně 19 žáků. Přípravný ročník má svůj Školní vzdělávací program. Do přípravného ročníku lze žáka zařadit na žádost rodičů, podpořenou doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Zápis do přípravného ročníku pro školní rok 2017/18 bude zároveň se zápisem do 1.ročníku ve dnech 5.- 6. dubna 2017 od 14 do 18hod. Zájemci o přípravný ročník se mohou i po tomto termínu stále hlásit.

 

Pripravna trida informace 2014
 

Přípravná třída informace 2016/17

 

 

 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz