Logo školy

 


 

www.jaknaskoly.cz www.jaknaskoly.cz - Vzdělávací portál MČ Prahy 7

 

OPPA    Informace k projektu: ,,Ne, mami, ne!" najdete v rubrice ,,Prevence sociálně patologických jevů"
 
 
 
rodice vitani
 

 

https://www.facebook.com/dolniholesovice 
Dolní Holešovice z.s. - Školní hřiště pro veřejnost


 

http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017 
Adoptuj svůj tým


Fond solidarity, Obědové konto

Fond solidarity ZŠTGM Praha 7 byl v r. 2015 oddělen v účetnictví školy od příspěvků rodičů škole. Z tohoto fondu je možno dle možností přispívat žákům školy na školní obědy, učební pomůcky, školy v přírodě, plavecké kurzy apod. O použití fondu rozhoduje vedení školy. Každý případ se řeší individuálně ve spolupráci s rodiči. Na výše zmíněné účely lze požádat o příspěvek i na jiných místech a v jiných institucích - toto řešení má přednost před použitím fondu solidarity ZŠTGM. Na fond solidarity ZŠTGM může přispět kdokoli na č. účtu 51-2488450257/0100 s poznámkou fond solidarity. Kromě externích dárců  do tohoto fondu připisuje peníze také škola ze sběru starého papíru a sbírek (např. Vánoční sbírka při příležitosti Vánočních trhů). K 1.3. 2016 je stav fondu v zaokrouhlené podobě 11.000,- Kč.                                      Mgr. Martin Šmíd, ředitel škol

K 22.9. 2016 je stav Fondu solidarity ZŠTGM 17.863,- Kč.

Úřad městské části Praha 7 také zřizuje Obědové konto na  transparentním  účtu ČS a.s. 2003844339/0800. Na tento účet může přispět kdokoli, kdo chce podpořit žáky škol MČ Praha 7, kteří (jejichž rodiče) nemají dostatek prostředků na školní obědy.

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz